Trang chủ/Sản Phẩm/ Hệ thống TBYT

HỆ THỐNG LẬP BẢN ĐỒ 3 CHIỀU (3D) RHYTHMIA

HỆ THỐNG LẬP BẢN ĐỒ 3 CHIỀU (3D) RHYTHMIA

Hệ thống lập bản đồ RHYTHMIA HDx ™ của Boston Scientific đặt ra một tiêu chuẩn mới trong việc lập bản đồ độ nét cao bằng cách sử dụng ba tính năng chính: mật độ, độ phân giải và tự động hóa. Mỗi thứ đều cần thiết trong việc tạo bản đồ độ nét cao.